חשבות וניהול כספים במיקור חוץ - Outsourcing

חשבות וניהול כספים במיקור חוץ - Outsourcing

תיאור

מטרת השירות היא להעניק ללקוח פתרון במיקור חוץ לכל צרכיו החשבונאיים והפיננסיים או לחלקם מיום הקמת החברה, במהלך צמיחתה וגם לאחר שהגיעה לבשלות. המודעות הגוברת לשירותי מיקור החוץ, הניסיון המצטבר והמעבר של חברות רבות לקבלת שירותים שונים במיקור חוץ בשנים האחרונות, תורמים להפיכת השירות לפתרון אפקטיבי ויעיל בידי הנהלת החברה.

משרדנו מציע שירותי outsourcing של חשבות, ניהול חשבונות וניהול כספים, המיועדים בעיקר לחברות הזקוקות לניהול כספי ודיווח תקופתי אמין, ואינן מעוניינות להעסיק מנהל כספים פנימי. חבילת השירותים המיועדת לחברות והתאגדויות מכל הסוגים והתחומים, נבנית בהתאם לדרישות ולצרכים הפיננסיים הספציפיים של הלקוח. השירותים כוללים: הכנת דוחות כספיים, בניית תקציב ובקרה של תקציב מול ביצוע, בניית תמחיר ובקרתו, ניהול תזרימי מזומנים, ניהול פעילות מול בנקים, דוחות ניהוליים להנהלת החברה, ייעוץ וליווי שוטף להנהלה, ניתוח עלויות והתייעלות בהוצאות, ניתוח הדוחות הכספיים ועוד. מעבר למשימות השוטפות של החשבות וניהול הכספים אנו מציעים שירותים נוספים בתחום החשבונאות הניהולית (תקציב ובקרה, בדיקות כדאיות וכדומה).

בין השירותים הניתנים:
 •  פיקוח ובקרה על מחלקת הנהלת החשבונות
 •  הכנה לביקורת / סקירה של רואה חשבון מבקר
 •  ניהול תזרים המזומנים
 •  שיפור תהליכי גבייה
 •  סקר בקרה פנימית
 •  התנהלות שוטפת מול בנקים וגופים פיננסיים שונים (לרבות שיפור תנאי אשראי)
 •  הפקת דוחות ניהוליים ודיווחים שוטפים
 •  ניתוח שוטף של הפעילות העסקית
 •  תמחיר
 •  תקציב ובקרה תקציבית
 •  בדיקת כדאיות כלכליות למיזמים, לקוחות או מגזרים.