פורום המומחים שלנו

פורום המומחים שלנו

פורום

כאן המקום לשאול ולהתייעץ בסוגיות מקצועיות עם צוות המומחים של יאיר סאסי - רואי חשבון. יש לציין כי התכנים המופיעים באתר ובפורום נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רואה חשבון. משרד יאיר סאסי רואי חשבון לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים בפורום, הרכבם, מהימנותם, ודיוקם. אנו ממליצים לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים בפורום, ומזכירים כי מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית ותלוי בעובדות של כל מקרה ומקרה. ליאיר סאסי רואי חשבון ישנה סמכות לערוך, למחוק או לא לפרסם כלל הודעות בפורום על פי שיקול דעתם הבלעדי. ***