עוסק מורשה או עוסק פטור?

עוסק מורשה או עוסק פטור?

עוסק מורשה או פטור?

כאשר אדם מבקש לפתוח עסק, כצעד ראשון , עליו להירשם במשרדי מס ערך מוסף כעוסק - עוסק מורשה או עוסק פטור.
המיסוי הוא חלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית. התנהלות מושכלת עשויה לא רק לפתוח בפני העסק הקטן מרחב שלם של פעילויות אשר תכנונם עשוי לחסוך מס אלא גם להוות מדריך של "עשה" או "לא תעשה" בקשר למס. 

מהו עוסק פטור?

כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלך נמוך מ"הסכום הקובע" בחקיקה (הסכום מתעדכן פעם בשנה, בינואר ‎ 2013הסכום הקובע היה 77,993 ש"ח) תסווג כ"עוסק פטור". אם סווגת כ"עוסק פטור", אך מחזור העסקאות שלך עלה על ה"הסכום הקובע", עליך לגשת למשרד מע"מ האיזורי, על מנת לשנות את מעמדך ל"עוסק מורשה".
על אף האמור לעיל, אם אתה אחד מסוגי העוסקים המנויים בתקנה 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, עליך להירשם כעוסק מורשה וזאת ללא כל קשר לסכום מחזור העסקאות השנתי שלך. להלן סוגי העוסקים החייבים ברישום כעוסק מורשה:

  • מקצועות חופשיים: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית.
  • רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.
  • בעל בית ספר לנהיגה על פי רשיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה.
  • בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.
  • סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין.
  • סוחר רכב ומתווך רכב.
  • חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות.
  • אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.
הדרישות המוטלות על עוסק פטור

כעוסק פטור:
א. אתה פטור מתשלום מע"מ ומהגשת דו"חות חודשיים. 
ב. אתה נדרש להגיש פעם בשנה (עד ה-31 בינואר), הצהרה על מחזור העסקאות שלך בשנה הקלנדרית שחלפה.
ג. אינך רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיך. 
ד. אינך רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לך.

היתרונות של עוסק פטור


א. העוסקים הפטורים נהנים מיתרון יחסי של מחיר כלפי לקוחות פרטיים. זאת אומרת אם מחיר מסוים בשוק של מוצר מסוים הוא 118 שקלים הכוללים מע"מ, הרי שהעוסק הפטור ייהנה מעודף מחיר במכירת המוצר ללקוח שכן הוא אינו נדרש להעביר את המע"מ לרשויות מע"מ. 
ב. העדר הצורך להשקיע משאבים בהתנהלות מול רשות המסים. בנוסף הפטור ממע"מ יכול לעיתים להוות יתרון עסקי מכיוון שקיימת עבורו יכולת למכור מוצרים/ שירותים במחירים נמוכים יותר מאלו שיכול להציע "עוסק מורשה".
ג. לעוסק פטור ישנו יתרון של חסכון במס הכנסה לעומת העוסק מורשה. היתרון נובע מזה שסכום המע"מ שלא ניתן לקיזוז מתווסף לסכום ההוצאה, כך שהרווח לצורך מס הוא נמוך יותר (ההוצאה יותר גדולה). מאחר והרווח נמוך יותר, משלמים פחות מסים.

מהו עוסק מורשה

כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלך גבוה מ"הסכום הקובע" בחקיקה (הסכום מתעדכן פעם בשנה, בינואר ‎ 2013הסכום הקובע היה 77,993 ש"ח ) תסווג כ"עוסק מורשה". כמו כן , ישנם בעלי מקצועות ועיסוקים שחייבים להירשם כעוסק מורשה (ראה עוסק פטור לעיל).

הדרישות המוטלות על עוסק מורשה

א. העוסק מורשה גובה מע"מ בגין עסקאותיו ורק הוא יכול להוציא חשבונית מס ללקוח.
ב. העוסק מורשה יכול לקזז מע"מ בגין הרכישות וההוצאות השוטפות שלו.
ג. העוסק מורשה מדווח למע"מ פעם בחודש או פעם בחודשיים (תלוי במחזור השנתי), על מחזור העסקאות שלו, וכן מע"מ העסקאות בגין מחזור זה (המע"מ שגבה מלקחותיו). בנוסף הוא מדווח על המע"מ אשר קיזז בגין רכישות והוצאות שוטפות שלו (מע"מ תשומות). סכום לתשלום או להחזר, הוא ההפרש בין השניים.

היתרונות של עוסק מורשה

א. קיימת אפשרות להתקזז על תשלום מע"מ ששילם העסק שבבעלותו, למשל במקרים בהם "עוסק מורשה" ביצע השקעה בעסק שבבעלותו, רשאי הוא להזדכות על מע"מ על התשומות ששילם. ל"עוסק פטור" אין אפשרות כזו ועל כן הוא צפוי להפסיד את זיכוי המע"מ.
ב. מי שעיקר הכנסותיו נובעות ממכירה או מתן שירות לעוסקים מורשים, עדיף לו להרשם כעוסק מורשה, זאת מאחר ובעלי עסקים ידרשו חשבוניות מס שניתן לקבל בחזרה את המע"מ הכלול בהן. 
ג. תדמית של עסק קטן הוא אחד החסרונות של העוסק פטור. ישנם גופים גדולים (שאומנם לא בצדק) יעדיפו לבצע עסקאות עם עוסק מורשה ולא עם העוסק הפטור.
ד. מגבלה פסיכולוגית יכולה להשפיע על ההתפתחות העסקית של העוסק פטור. "אסור לי לעבור את המחזור הפטור", טענה זו שנשמעת לא פעם מפי עוסק פטור, משאירה אותו קטן, בעיקר בחשיבה על התפתחות וצמיחה.

חשוב לציין כי המונח עוסק פטור תקף אך ורק לצרכי מע"מ. לצרכים אחרים - מס הכנסה וביטוח לאומי, אין למונח עוסק פטור משמעות וכל החוקים חלים על כרגיל כמו חובה לנהל ספרי חשבונות וכד'.