הערכות שווי

הערכות שווי

תיאור
הערכות שווי

הערכת שווי של העסק נועדה בכדי לקבוע את ערך העסק בנקודת זמן מסוימת על מנת לדעת מהי תמונת המצב העדכנית. את הערכת השווי ניתן לבצע לעסקים בכל סדר גודל, החל מהעסקים הקטנים ביותר ועד לעסקים גדולים ובעלי שם עולמי. בדרך כלל הערכת שווי נעשית לצורך מכירת מניות (כניסת משקיע) או לצורך פיצוי שותף פורש, הערכת שווי לצורך מיזוג חברות, לצורך ערעור על שומת מס בגין מכירת מניות וכדומה.

קיימות מספר שיטות אנליטיות להערכת שווי, אשר עשויות להניב תוצאות שונות. לכל אחת מהמתודות יתרונות וחסרונות, ולכן קביעת הערכת השווי מותנית במידה רבה בהערכות ההנהלה, בהערכות הבעלים ובניסיונם ושיקול הדעת של המעריכים. תחזיות פיננסיות, מרכיבים איכותיים שאינם ניתנים לכימות, אומדנים והנחות שהונחו, כל אלה תורמים לרמת אי הודאות של תוצאות ההערכה.

השיטות המקובלות לביצוע הערכות שווי הינם :

1. שיטת היוון תזרימי מזומנים (D.C.F)
2. שיטת המכפיל
3. שיטת השווי הנכסי
.
למשרדנו, ניסיון רב בביצוע הערכות שווי. אנו, מייחסים חשיבות רבה לגורמים השונים המשפיעים על בחירת השיטה, בכלל זה גם זהותו של מבקש ההערכה. אנו עושים שימוש בשיטות המקובלות בתחום ואשר נשענות על תיאוריות כלכליות מבוססות. הודות לכך מתקבלות הערכות מדויקות ככל הניתן.