המדריך לתיאום מס

המדריך לתיאום מס

המדריך לתיאום מס

עובדים בשני מקומות עבודה או יותר? פוטרתם או החלפתם מקום עבודה במהלך השנה? אם אתם שכירים בעלי כמה מקורות הכנסה או משתייכים לאוכלוסיות מיוחדות המפורטות במדריך זה, עליכם לבצע תיאום מס ולדווח למס הכנסה על עבודה נוספת, שממנה ינוכה מס בשיעורים נמוכים יותר. במדריך זה תמצאו מידע על דרכי הפנייה למס הכנסה, מי מחויב בתיאום מס ואיך עושים זאת, ומי זכאי להקלות בחישוב ניכויי המס.

מהו תיאום מס?

תיאום מס - דיווח למס הכנסה על הכנסה נוספת, באופן המאפשר לרשות המסים לנכות ממנה מס הכנסה בשיעורים נמוכים יותר. על פי החוק חייב כל אדם בעל הכנסה נוספת, מלבד ההכנסה ממקום עבודתו העיקרי, לשלם מס מרבי (48% נכון לשנת 2013) על ההכנסה הנוספת אלא אם יבצע תיאום מס אצל פקיד השומה.

איזה הכנסות חייבות בתיאום מס?

קיימים שני מקרים עיקריים בהם תתבקשו לבצע תיאום מס עבור הכנסות משני מקורות או יותר, כלומר, לדווח למס הכנסה על ההכנסות כדי שינוכה מכם מס הכנסה בשיעורים מופחתים:
1. אם אתם שכירים המקבלים משכורת משני מקומות עבודה שונים ויותר או שבנוסף למשכורת אתם מקבלים גם תמיכה ממשלתית כגון: קצבת פרישה, קצבת ילדים או כל קצבה אחרת.
2. אם יש לכם הכנסה אחת קבועה ממשכורת או מקצבה ובנוסף קיבלתם במהלך שנת המס הכנסה נוספת, זמנית או חד פעמית.
אם לא תערכו תיאום מס ינוכה מההכנסה הזמנית/חד פעמית מס מרבי בגובה 49%. ההכנסות הזמניות או החד-פעמיות שעבורן יש לבצע תיאום מס הן:
 • משכורת
 • שכר סופרים
 • שכר מרצים
 • שכר אמנים
 • תשלום עבור שירותי משרד
 • קצבת פרישה
 • שכר עבור בוחנים (עצמאיים ולא שכירים)

כיצד מבצעים תיאום מס?

תיאום מס והקלות במס ניתנים רק לשנת המס בה אתם מגישים את הבקשה. באפשרותכם לערוך תיאום או לקבל הקלות בחישוב ניכויי המס בכמה דרכים:

אפשרות ראשונה לביצוע תיאום מס

1.הורדת טופס 116, או מילוי הטופס באופן מקוון , הדפסת הטופס והעברתו בדואר או בפקס לפקיד השומה.
2.יש לצרף תצלום תלושי משכורת ו/או קצבה מכל מקומות העבודה בהם עבדתם, של כל החודשים עבורם מבוקש תיאום המס. אם אין בידכם תלושי משכורת עליכם לצרף מסמך מהמעביד המציין את אופן ההעסקה ואת השכר.
אם אתם מבקשים לערוך תיאום והקלות במס בתחילת השנה, עליכם להביא תלוש משכורת של חודש דצמבר של שנת המס הקודמת.
3. צירוף אישורים על תשלומים אחרים שקיבלתם (במידה וקיבלתם) כגון: שכר מרצים, שכר סופרים ושכר אמנים.
4. אישורים על תשלומי דמי אבטלה, דמי לידה וכיוצא בזה.

את הטפסים והאישורים דלעיל עליכם להגיש במשרדי מס הכנסה הקרובים למקום מגוריכם בצירוף מעטפה עם שמכם והכתובת שאליה אתם מבקשים לשלוח את תיאום המס, באחת מהדרכים הבאות:

א. הגעה אישית בשעות קבלת קהל.
ב. מסירה בעמדת המודיעין או אצל פקידי מחלקת תיאומי מס .

בתום התהליך תקבלו מפקיד השומה אישורים בכתב על שיעור המס שיש לנכות מכלל ההכנסה. את האישורים יהיה עליכם להעביר למעסיקים השונים.

אפשרות שניה לביצוע תיאום מס

1. חישוב המס והגשת בקשה באמצעות המערכת המקוונת לתיאום מס באתר רשות המסים.
2. כדי לתאם מס באמצעות המערכת תתבקשו להזין את פרטיכם האישיים, פרטי המעסיקים או מקורות ההכנסה ופרטי הניכויים וההקלות. שימו לב שבאפשרותכם להיעזר באשף לחישוב ההכנסה השנתית המופיע לצד הסכום בסעיף ההכנסות.
3. לאחר עדכון כל הפרטים תוכלו לשדר את הנתונים למשרד פקיד השומה.

אישורי ניכוי מס, על פי מספר המעסיקים או ההכנסות שלכם, יישלחו לכתובתכם כפי שהיא מופיעה במרשמי מס הכנסה. שימו לב: אי אפשר לשנות את הכתובת באמצעות המערכת המקוונת, אלא רק בהגעה אישית לפקיד השומה. את האישורים עליכם למסור למעסיקים שלכם.

אפשרות שלישית לביצוע תיאום מס

1. באפשרותכם להגיש בקשה לתיאום ולהקלות במס באמצעות המעסיק שלכם. כדי לעשות זאת עליכם למלא את כרטיס העובד (טופס 101) שקיבלתם מהמעסיק עם תחילת עבודתכם או בתחילת שנת המס. 
2. בעת מילוי הטופס הקפידו לציין מהו מקום העבודה העיקרי שלכם ממנו משולמת לכם משכורת באופן קבוע, כדי שהמעביד יערוך את חישוב המס וינכה את המס משכרכם בהתאם.

אפשרות רביעית לביצוע תיאום מס

1. תיאום מס באמצעות רואה חשבון המחובר לשע"מ (מחשב מס הכנסה).
2. תיאומי מס באמצעות רו"ח או מייצגים אחרים מוגבלים לעובדים שהכנסתם ממשכורת נמוכה מ-144,000 ₪ בשנת המס ורק עבור סוגי ההכנסה הבאים:
 • משכורת
 • שכר דירקטורים
 • שירותים ונכסים
 • שכר סופרים
 • שכר מרצים
 • שכר אמנים
 • שירותי משרד
 • מורי דרך
 • ספורטאים עצמאיים
 • בוחנים
 • קצבאות