המדריך לפתיחת תיק עצמאי ברשויות

המדריך לפתיחת תיק עצמאי ברשויות


המדריך לפתיחת תיק עצמאי ברשויות

לאחר ההחלטה להקים עסק חדש כעצמאי, קיימות מספר פעולות פרוצדורליות אותן עליך לבצע מול הרשויות דלהלן:

• מע"מ
• מס הכנסה
• המוסד לביטוח לאומי

תחנה ראשונה - רישום במשרדי מע"מ

עליך להירשם כעוסק (ראה מאמר: עוסק מורשה או פטור? ) במשרד מע"מ האחראי על היישוב בו נמצא העסק שלך. ניתן לבדוק כאן היכן משרד המע"מ השייך ליישובך.

בעת הרישום במע"מ יש להביא את המסמכים הבאים:

1. טופס רישום 821 חתום ומלא על כל פרטיו.
2. צילום תעודת הזהות שלך.
3. צילום חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
4. אסמכתא על קיום חשבון בנק של העוסק. כאשר לעוסק חשבון בנק משותף עם בן/בת זוג, על העוסק להגיע למשרדי מע"מ עם בן/בת הזוג כאמור ולחתום על הצהרה בדבר קיומו של חשבון בנק משותף כאמור.
6. מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו (רישיון עסק, קורס מקצועי שעברת וכו' ).

בתום הליך הרישום תונפק תעודת עוסק מורשה זמנית ובנוסף תשלח תעודת עוסק מורשה מקורית מבית הדפוס באמצעות הדואר. כמו כן, בתום הליך הרישום תקבל הסבר אם עליך לדווח פעם בחודש או פעם בחודשיים (לפי גובה מחזור העסקאות) וכן טופס לתשלום המע"מ לדיווח הראשון.

תחנה שנייה – מס הכנסה

על מנת לפתוח תיק במס הכנסה יש להביא את המסמכים הבאים:

1. טופס ‎5329 חתום ומלא על כל פרטיו.
2. הביאו איתכם גם תעודת זהות ואת אישור פתיחת התיק ממע"מ.

זוג נשוי רשאי, בתנאים מסויימים, לבחור את בן הזוג על שמו יתנהל התיק במס הכנסה. בעניין זה ניתן להיוועץ בפקיד השומה.
לאחר פתיחת התיק במס הכנסה ישלח אליך פנקס מקדמות שבאמצעותו עליך לדווח על מחזור העסקאות כל חודשיים (לבעלי מחזור גבוה כל חודש) ולשלם מס על פי האחוז שייקבע בפנקס. אם הינך סבור ששיעור המקדמה שנקבע לך גבוה מדי או נמוך מדי באפשרותך לפנות למשרד מס הכנסה הקרוב למגוריך ולבקש שינוי של המקדמות. הקטנה של מקדמות שתתברר כלא מוצדקת תחייב אותך בתשלום ריבית והפרשי הצמדה בגין המקדמה שהוקטנה.
אם הינך מעסיק עובדים עליך לפתוח תיק ניכויים במשרד מס הכנסה בו מתנהל עסקך ולהגיש דוחות למס הכנסה על השכר ששולם והמס שנוכה מהם מידי חודש.

תחנה שלישית – ביטוח לאומי

על מנת לפתוח תיק בביטוח לאומי יש להביא את המסמכים הבאים:

1. טופס 6101 חתום ומלא על כל פרטיו.
2. הביאו איתכם גם תעודת זהות.

הטיפול וההתנהלות בביטוח לאומי היא מול מחלקת ביטוח וגבייה מלא-שכירים. לאחר פתיחת התיק יישלח פנקס לתשלום מקדמות לתשלום מידי חודש. יש לציין כי ניתן לשלם לביטוח לאומי גם דרך אתר התשלומים.
במידה ונפתח תיק ניכויים במס הכנסה, המוסד לביטוח לאומי מקבל את המידע אודות פתיחת התיק ומספרו ממס הכנסה ופותח תיק למעסיק החדש אוטומטית גם בביטוח הלאומי.

לאחר פתיחת עסק חדש ברשויות, בסיום השנה הקלנדארית אתם מחויבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. את הדו"ח הזה מכין עבורכם רואה חשבון.

לשאלות נוספות או התלבטויות לגבי התהליך אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.