החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים

תיאור
החזרי מס לשכירים

שכירים רבים במשק משלמים למס הכנסה סכומים גבוהים מדי – רק בגלל שאינם מודעים לכל הזכויות המגיעות להם לפי החוק. מס הכנסה מחושב באופן שנתי ובמקרים בהם עובד שכיר עבד במהלך חלק מחודשי השנה בלבד, או שעבד במספר מקומות עבודה ומשכורתו החודשית לא הייתה קבועה, ישנה סבירות גבוהה שנוכה לעובד מס בשיעורים העולים על המס המתחייב, וכפועל יוצא מכך, יהיה זכאי להחזר מס.

מעבר לאמור לעיל ועל פי הוראות פקודת מס הכנסה, ישנם מקרים נוספים בהם מגיעות לעובד הטבות המקנות לו זיכוי מס, אשר מקטין את חבות המס. הטבות מס אלה מוענקות הן בדרך של זיכוי או ניכוי על פי האחוזים הקבועים בחוק והן בדרך של מתן נקודות זיכוי, כאשר כל נקודה הינה בעלת ערך כספי נקוב מסוים שנקבע על ידי רשויות המס

כדי לנצל את מרב הזכויות חשוב להתמצא היטב בחוקי מס הכנסה, הכוללים זיכויים, ניכויים ופטורים רבים שעשויים להקטין את החבות הסופית במס. גם אם אתה עובד במקום עבודה מסודר, רוב הסיכויים שמגיע לך החזר מסיבות שאינן תלויות במעסיקך. החזר מס ניתן לקבל עבור 6 שנים אחורה. סכום החזר המס צמוד למדד בתוספת 4% ריבית החלה על הקרן מסוף השנה ועד לקבלת החזר המס בפועל.

משרדינו מאפשר ועוזר לקבל ייעוץ מקצועי בנושא, נא פנה למשרדינו שיסייע לך לוודא כי ישולמו לך כל הכספים המגיעים לך על פי חוק.