ביקורת פנימית וניהול סיכונים

ביקורת פנימית וניהול סיכונים

תיאור
ביקורת פנימית וניהול סיכונים

לעומת ביקורת החשבונות החיצונית שתוצרתה דוחות כספיים מבוקרים המחויבת על פי חוק ואינה בהכרח עשויה לחשוף מעילות ואי סדרים בגוף המבוקר, הביקורת הפנימית נעשית מלכתחילה מתוך מטרה לוודא שנוהלי העבודה בארגון יעילים דיים כדי להקשות על ביצוע מעילות או היווצרות אי סדרים.

נושא ביקורת הפנים ואיתור הסיכונים הוא אחד הנושאים החמים ביותר כיום, שעומד על סדר היום של חברות וארגונים בארץ ובעולם. ביקורת פנים נועדה להעניק ערך מוסף לפעולת הארגון. זוהי פעילות אובייקטיבית שמטרתה לבנות מנגנונים לשיפור היעילות של תהליכי ניהול הסיכונים, הבקרה והשליטה בארגון. סביבת העבודה העסקית היא סביבה מורכבת שמשתנה במהירות. ככל שגוברת המורכבות, גדל החשש להיחשפות לסיכונים מסוגים שונים, מחד וגדל הצורך להגדרת נהלי עבודה העונים על השינויים.

ביאיר סאסי רואי-חשבון דוגלים בגישת ביקורת פנימית המשלבת בין יעילות, ניהול סיכונים ואפקטיביות הבקרה תוך סיוע בהכנה ובהטמעת נהלים במטרה להפחית ולמנוע טעויות, מעילות והונאות, תוך מתן ערך מוסף לארגון כולו ולארגונים הפועלים בו. אנו פועלים על מנת שממצאי הביקורת ותוצריה ישמשו כלי עזר בידי הלקוח. באמצעות הביקורת אנו מספקים לגורם המבוקר ו/או לגורם עבורו נעשית הביקורת, כלים לשיפור היעילות, לאיתור סיכונים ולמניעתם. בין השירותים של המחלקה ניתן למנות: ביקורת פנים, איתור וניהול סיכונים לרבות סיכוני מעילות והונאות, ייעוץ, אפיון והטמעת פרוייקטי SOX וביקורת מערכות ממוחשבות.

תחומי הפעילות:
• מיפוי תהליכים עסקיים במטרה לוודא ניהול יעיל ואפקטיבי.
• איתור נקודות תורפה וסיכונים פוטנציאלים בתהליכי העבודה.
• הטמעת בקרות מונעות ומגלות לשם צמצום החשיפות הקיימות וסיוע בבניית מערך בקרה פנימית הולם.
• בניית נהלי עבודה ותרשימי זרימה לכל פעילות המתבצעת בארגון (לרבות ליווי והטמעת כללי Sarbanes Oxley)
• ביצוע בקרת איכות על הבקרות הקיימות בארגון.
• מתן תמיכה שוטפת לעובדים ומנהלים בכל הנוגע לנוהלי עבודה, עבודה במערכות מידע וכיו”ב.
• עריכת סקר סיכונים לשם איתור חשיפות עסקיות וחשבונאיות
• ייעוץ ארגוני וייעוץ לארגון ושיטות.
• ליווי וייעוץ להנהלה לפתרונות בזמן אמת של בעיות שמתגלות.
• עריכת ביקורות חד פעמיות, תקופתיות, או אד-הוק.
• איתור חקירה ומניעת הונאות.

שיטת העבודה ודגשי המשרד בביצוע עבודת הביקורת הפנימית הינם מתוך ראיית האינטרסים הרחבים של המבוקר. תכנון העבודה מתבצע בשיתוף פעולה עם הנהלת הגוף המבוקר מתוך חשיבה כיצד ניתן לשפר את יעילות תפקודו של הגוף המבוקר ואת בקרת התהליכים שבו. אנו שואפים כי עבודתנו תשמש זרוע ארוכה של הנהלת הגוף המבוקר על מנת לוודא ביצוע מדיניותה ונהליה.